OPTIPRO OFERTA

OFERTA

Usługi doradczo-konsultingowe:

 • opracowanie materiałów przetargowych,
 • dobór optymalnej technologii budowy obiektów mostowych,
 • optymalizacja rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych,
 • wsparcie przy procedowaniu zmian projektowych.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:

 • projekt koncepcyjny,
 • plan zagospodarowania terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny,
 • projekt wykonawczy.

Opracowanie projektów technologicznych:

 • projekt technologiczny rozbiórki,
 • projekt technologiczny palowania,
 • projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu,
 • projekt technologiczny betonowania,
 • projekt technologiczny montażu,
 • projekt technologiczny podpór tymczasowych,
 • projekt technologiczny deskowania traconego,
 • projekt technologiczny translokacji istniejących konstrukcji,
 • projekt technologiczny platform roboczych,
 • projekt technologiczny etapowania robót budowlanych.
 • Opracowanie projektów organizacji ruchu
 • Opracowanie projektów próbnego obciążenia obiektów mostowych
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Wykonanie oceny stanu technicznego obiektów mostowych:

 • przegląd podstawowy, rozszerzony, szczegółowy,
 • ekspertyza techniczna,
 • określenie aktualnej nośności użytkowej,
 • opinia techniczna.