OPTIPRO O NASZEJ FIRMIE

O naszej firmie

Zajmujemy się opracowywaniem projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych,
wykonawczych zamiennych, technologicznych w zakresie budowy, przebudowy, remontu,
modernizacji, rewitalizacji mostów, wiaduktów, estakad, przepustów, tuneli, przejść podziemnych,
konstrukcji oporowych, budowli ziemnych, fundamentów i posadowień.
Prowadzimy działalność konsultingową w zakresie oceny stanu technicznego obiektów inżynieryjnych
(ekspertyza, przegląd, opinia techniczna,), przygotowywaniu materiałów przetargowych (przedmiar i
kosztorys przed i po optymalizacji) oraz innowacji materiałowej (wnioski grantowe, zastosowanie
recyklatów).

W naszych rozwiązaniach projektowych stawiamy na wysoką efektywność ograniczenia kosztów
technologii budowy z jednoczesnym zachowaniem najwyższej trwałości konstrukcji. Dzięki
zastosowaniu innowacji geometryczno-materiałowych nasze rozwiązania wpisują się w zasady
zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym.
Nasza kadra posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zarówno w
projektowaniu jak i wykonawstwie, realizując pasje dydaktyczno-naukowe połączone z biznesem.